Wypożyczanie narzędzi

Wypożyczamy elektronarzędzia, urządzenia spalinowe oraz niektóre narzędzia ręczne.
Specjalizujemy się w młotach udarowych zgodnie z nazwą firmy. Oferujemy w tym zakresie młoty udarowe BOSCH - wszystkie dostępne na rynku krajowym.
Ceny wypożyczania znajdują się w dziale Cennik, natomiast asortyment oferowanych narzędzi w dziale Narzędzia.
Doniesienia o nowo nabytych narzędziach w dziale Nowinki.


Nadzory budowlane

Uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji  Kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno -budowlanej a w szczególności:
1) do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
2) do projektowania  konstrukcji wszelkich budynków (dla osób fizycznych),
3) do projektowania  architektury  budynków  gospodarczych  i inwentarskich,
4) ocena i badanie stanu technicznego wszelkich budynków.

Ceny za  usługi ustalane będą w zależności od rodzaju i zakresu zlecenia.


Ostatnia aktualizacja 07-03-2016